Zalo Official Account - Chuyển Đổi Số

Trang thông tin về Zalo Official Account (Zalo OA) dành riêng cho khối Cơ quan nhà nước và Tiện ích công - tích hợp các tính năng tuyên truyền, cải cách hành chính, tương tác người dùng, tra cứu thông tin, góp phần trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.